OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávky při volbě Kurýr po Praze doručujeme druhý pracovní den. Doprava 99,-, při objednávce nad 2500,- doprava po Praze zdarma. 

Pro dopravu na Slovensko využijte náš e-shop www.prosekarna.sk.

Doprava mimo Prahu je možná službou MESSENGER nebo ULOŽENKA. Účtovány jsou dle objednaného množství a vzdálenosti. Při objednávce nad 2500,- je tento typ dopravy zdarma. 

Při zvolení dodání na místo mimo Prahu prostřednictvím přepravy Kurýr po Praze, jsme nuceni Vám vystavit dodatečný doklad k zaplacení dopravy, která je ve výši dle sumy objednávky.

NÁKUPNÍ ŘÁD

Provozovatelem internetového obchodu www.prosesekarna.cz je Prosecco Solo CZ s.r.o., Vinohradská 1245/53, 120 00 Praha, IČ: 01885103.

Tento nákupní řád shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi tedy nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.proseccosolo.cz (dále jen Prodávající).

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky a jejím potvrzení ze strany prodávajícího.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Součástí ceny nabízeného zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží. Na každý nákup je vystavován daňový doklad - faktura, která je předávána společně se zbožím.

Objednání zboží je možné bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího prostřednictvím uživatelského účtu. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na webové stránce. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím. Kupující není oprávněn umožnit přístup a využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 90 dnů nevyužívá. Prodávající nenese odpovědnost za fungování uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Objednávku zboží z internetového obchodu www.proseccosolo.cz. lze učinit prostřednictvím internetového obchodu, emailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle uvedeného v sekci kontakty. Po zadání objednávky do objednávkového systému a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího se objednávka stává závaznou - na základě platných právních norem je tímto okamžikem uzavřena kupní smlouva.

Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej Prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího.  Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Zrušit objednávku před vyexpedováním je možné kdykoliv pomocí zaslání emailu na adresu velkoobchod@proseccosolo.cz.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit Provozovatele pomocí emailu, odeslaného na email velkoobchod@proseccosolo.cz, obsahující tyto informace: sdělení o odstoupení od smlouvy, příjmení a jméno kupujícího, uvedení čísla objednávky a uvedení čísla bankovního účtu, na který bude Zákazník požadovat vrácení uhrazené částky kupní ceny.  Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi – faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Z částky nebude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání objednávky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Většina zboží nabízeného Prodávajícím je vyexpedováno do druhého pracovního dnů. Doba dodání balíků kurýrní službou trvá obvykle 1-3 dny, tudíž celková doba dodání by neměla přesáhnout 3 pracovní dny. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. 

V případě, že Prodávající není schopen zajistit dodání vína v rámci 1 týdne, bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího a dohodnou se na postupu a době dodání.

Platbu za nákup je možno uskutečnit:
1. Převodem na bankovní účet společnosti - zboží je vyexpedováno až po připsání peněžní částky na účet Prodávajícího.
2. Dobírkou - platba probíhá při předávání zboží kurýrní, či doručovatelskou společností.
3. Hotovostní platba při osobním odběru- platba probíhá při předání zboží.
4. On-line platební bránou Comgate Paymants, a.s. - zboží dodáváme obratem.
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
Kontakty pro případné dotazy a reklamace:
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Zákazník má povinnost zboží při přebírání pečlivě zkontrolovat a zjistit jeho správný obsah a také neporušený obal.

Dopravu zakoupeného zboží je možno uskutečnit dle následujících možností.
1. Vyzvednutí osobně v místě výdeje prodejce
2. Kurýrní službou po Praze
3. Přepravní službou po území celé ČR

Jednotlivé způsoby plateb a úhrady a jejich ceny jsou viditelné při odesílání objednávky a jejich aktuální nabídka může být různá pro jednotlivé Kupující. Cena dopravy se odvíjí dle způsobu dopravy, který Kupující zvolil a jejich cena je zobrazena při objednávce zboží.
Prodávající je oprávněn zrušit/neakceptovat objednávku (po dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy má oprávněnou pochybnost o plnoletosti, tj. dosažení 18 let ze strany Kupujícího, nebo kdy není schopen doručit zboží v daném termínu a množství, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V souladu s § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě a dodrží-li níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží a také náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží (uplatnění práv z vadného plnění).

Podmínky pro uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy:

- Nejpozději čtrnáctý (14.) den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího odstoupit od kupní smlouvy;

- E-mail ohledně žádosti odstoupení od kupní smlouvy zašlete emailem na eshop@proseccosolo.cz, do předmětu uveďte číslo objednávky;

- Kupující zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na prodejnu Prosecco Solo CZ na adrese Nad Vinným potokem 2, 110 00, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy;

- Zboží, které bude kupující odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní a bude vráceno s kopií dokladu o koupi;

- Byla-li snížena hodnota zboží, je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu vrácena jím uhrazená cena zboží dle dohody nebo převodem na účet kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu vrátit jím uhrazenou cenu zboží, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí) zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 OZ. Právo na odstoupení od kupní smlouvy dále nelze uplatnit, není-li vracená láhev originálně uzavřena.

Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst tento od vracené kupujícím uhrazené ceny zboží.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se při předávání balíku obsahujícího zboží ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem), čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a ujednání kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, ukáže-li se, že kupující o vadě zboží před jeho převzetím věděl, nebo vadu sám způsobil.

Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí; je-li na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, poté se tato doba zkracuje do data uvedeného na obalu zboží. Pro uplatnění práv z vadného plnění je stanovena lhůta v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží; je-li však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, poté se tato lhůta také zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.

Kupující  při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení;

- právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží (jsou-li splněny podmínky tohoto práva).

Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za ty vady zboží, které se u takového zboží vyskytovaly již v době jeho převzetí kupujícím. Za jiné vady zboží prodávající kupujícímu neodpovídá. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady pouze ve lhůtě šesti (6) měsíců od převzetí zboží; je-li však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, tato lhůta se zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení obchodních podmínek. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě vady věci může kupující zaslat reklamaci prodávajícímu e-mailem na eshop@proseccosolo.cz. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2019